วิธีปิด Icon News and Interests Widget บน Taskbar Windows 10

สำหรับท่านใดที่อัพเดต Windows 10 version 21H1 แล้วจะมี Icon ข่าวจากเว็บ MSN และ สภาพอากาศขึ้นมา เจ้าตัวนี้เป็น Widget Icon News and Interests ที่เพิ่งมีเข้ามา

บางครั้งอาจทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันขัดๆ ตาหรือการใช้งานของเรา แม้แต่ผู้เขียนเองก็ตาม 555+ เดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการปิดดังนี้ครับ

  1. ให้คลิกขวาที่ตรงไอคอน สีเหลืองที่ขึ้นบน Taskbar ขวามือ และให้เลื่อนไปเลือก News and interests

3. หลังจากนั้นเมนูจะมีตัวเลื่อนให้เราไปเลือก Turn off

4. เท่านี้เราก็สามารถปิด Icon News and Interests Widget บน Taskbar Windows 10 ได้แล้ว