คลิ๊ก หรือ คลิก สะกดแบบไหนถึงจะถูกต้อง

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน หากพูดถึงเรื่องของการใช้งานคำว่า คลิก จะเป็นอากับกิริยาที่ใช้ในการใช้เม้าส์ หมายถึง การใช้นิ้วในการกดเลือกแล้วปล่อยปุ่มบนอุปกรณ์ควบคุม โดยให้เคอร์เซ่อร์ชี้ตำแหน่งอยู่ตรงกับสัญรูปบนจอคอมพิวเตอร์เพื่อเลือกคำสั่ง หรือ เลือกตำแหน่งให้ตรงตามที่ต้องการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ เช่น เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์ รูปเอกสาร ภาพแฟ้มต่าง ๆ  เมื่อกด คลิก ที่สัญลักษณ์รูปที่แสดงโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง แล้วกดคลิก 2 ครั้ง ในเวลารวดเร็วโปรแกรมนั้นก็จะเริ่มทำงาน.

คำว่า คลิก นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ คือคำว่า “click” 

คลิก เป็นศัพท์คอมพิวเตอร์  เป็นคำทับศัพท์ ไม่ต้องใส่ไม้ตรี เพราะพยัญชนะต้น ค เป็นอักษรต่ำ เมื่อใช้สระสั้น และตัวสะกดเป็นแม่กก เสียงวรรณยุกต์จึงเป็นเสียงตรีอยู่แล้ว จึงไม่ต้องใส่เครื่องหมายใด ๆ อีก 

ที่มา : https://dewpression.com/y17p

ดังนั้นคำว่า คลิ๊ก จึงไม่ใช่คำที่เขียนถูกต้องนั่นเอง เท่านี้เราก็สามารถใช้คำที่เขียนและนำไปใช้ต่อไปได้อย่างถูกต้องแล้ว

มาถึงการทดสอบจากระบบเว็บไซต์ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

โดยอ้างอิงการค้นหาด้วยคำว่า คลิ๊ก และ คลิก ภายในระบบเว็บไซต์ ศัพท์บัญญัติสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  >> http://www.royin.go.th/coined_word/

ระบุคำค้นหาคำว่า คลิก สามารถค้นหาคำศัพท์พบในระบบ

 

ระบุคำค้นหาคำว่า คลิ๊ก จะไม่พบคำศัพท์ในระบบ