วิธีเปลี่ยน Bing Search ใน Microsoft New Edge เป็น Google

เปิด Microsoft Edge ขึ้นมา

1. คลิกตรงเมนูจุดไข่ปลา 3 จุด […]

2. คลิกเลือกที่ “การตั้งค่า”

วิธีการตั้งค่า Bing Seach เป็น Google

3. คลิกเลือกเมนู: ความเป็นส่วนตัวและบริการ

4. เลื่อน Scroll เมนูมาด้านล่าง และเลือกเมนู: แถบที่อยู่ 

5. จะเห็นการตั้งค่าเริ่มต้น ได้ถูกตั้งค่าไว้เป็น Bing

6. คลิกเลือก Google

วิธีการตั้งค่า Bing Seach เป็น Google

เท่านี้เราก็สามารถใช้งาน Microsoft Edge ที่ใช้การค้นหาด้วย Google Search ได้แล้ว